#Talk2Cleo is a guerilla and freestyle bilingual independent podcast. Everything goes except for politics and sports. The conversations are about people, their dreams, thoughts, wishes, fears and the dare to share. #ACTIONOVERBS You can find #Talk2Cleo on iTunes, Stitcher, YouTube and any other podcast platform out there. Based in The Netherlands the conversations are mostly recorded via Skype. Guests or guests suggestions are always welcome. Simply fill out the contact form or contact via social media: @Talk2Cleo

Dirk doet uit de doeken hoe hij aan de titel Baron van Beauluna is gekomen en waar het ligt. We hebben het over Bobbi Eden, het Haags meisje dat nu een zeer geslaagde sterallureloze zakenvrouw is in Los Angeles.

De baron geeft tevens een vurig betoog over het behaalde resultaat van de "Aktie Bres" en wat men nu verder wil bereiken, namelijk een verandering van wetgeving.

 

Direct download: Cleo_talks_2_BaronvBeauluna.mp3
Category:general -- posted at: 8:36pm CEST